Dear visitor of the blog!

On this page you will find Technical English vocabularies comprising technical terms and expressions used in all posts published at the blog. The vocabularies are sorted:

 • by English words (English – Russian – Czech Vocabulary)
 • by Russian words (Russian – English – Czech Vocabulary)
 • by Czech words (Czech – English – Russian Vocabulary).

Moreover, technical terms and expressions used in some posts at the http://techenglish.wordpress.com are put on this page, too (a link to it is given in that case). Technical terms for power engineering are given separately in the Power engineering: English – Russsian – Czech vocabulary .

Enjoy training Technical English with the help of these vocabularies.

Galina Vitkova

PS: Thank you in advance for your comments to the vocabularies. Since the vocabularies contain some technical words and expressions their meaning is not always evident, I will be grateful for any corrections and amendments. Put please your notes in comments to this page in order to enable other visitors to consider them.    Galina Vitkova

 

Vocabulary - Words Are Important

 

  English Russian – Czech Vocabulary

 

English

Russian Czech

ability to monitor their own motion

способность наблюдать; способность следить за собственным движением

schopnost pozorovat vlastní pohyb

ability to reason

способность рассуждать; способность дeлать заключения

schopnost střízlivého uvažování, schopnost usuzovat

actuator

силовой привод; соленоид

poháněcí zařízení
addressing адресация; способ адресации adresování

any meaningful way

любой, имеющий смысл способ

jakýkoli smysluplný způsob
appearance and semantics of a document внешний вид и семантика документа vzhled a sémantika dokumentu

are all wired to

все присоединено кабелем

všechno přípojeno kabelem

are set in motion

приводятся в движение

uvést do pohybu

artificial intelligence

искусственный интеллект

umělá inteligence

assembly line

сборочный конвейер

montážní/výrobní linka

be powered (by a battery)

питаются (от батареи)

poháněný (stroj), napájený (od baterie)

blog

блог

blog
border gateway protokol пограничный межсетевой протокол маршрутизации směrovací protokol
browser браузер prohlížeč

can’t absorb any sort of information

не может обрабатывать любую нформацию

nemůže zpracovávat jakoukoli informaci
cellular routers сотовый маршрутизатор celulární směrovač
CERN (European Council for Nuclear Research, derived from the French Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) Европейская лаборатория физики элементарных частиц Evropská organizace pro jaderný výzkum

circuit powers electrical motors

цепь питает электромоторы

obvod napajení elektrických motorů

client-side interactivity frameworks

рамки интерактивного поведения клиентов

vzájemné působení, interaktivní chování klientů

collective intelligence

коллективный интеллект; коллективный ум

kolektivní inteligence

compatibility

совместимость kompatibilita

computer controls everything attached to the circuit

компьютер управляет всем, что присоединено к цепи

počítač řidí všechno, co je v obvodu
computer network сеть ЭВМ počítačová síť

consensus

консенсус; выработанное общими усилиями мнение

shoda, souhlas

consortium

консорциум konsorcium
cross-reference перекрёстная ссылка křížový odkaz, tj. odkaz na informaci nacházející se na jiném místě
currently 13 clusters нынейших 13 кластеров nynější 13 klastrů

cyborg – human integrated with machines

kиборг – человеческое существо, встроенное в робот

cyborg – lidská bytost integrovaná se strojem
derivative производный (продукт) derivát
descending popularity уменьшающаяся популярность klesající obliba

discharge

выполнять, выпускать vykonat
DNS (Domain Name System) система имен домена; система доменных имен (используется пользователями для доступа к удаленным системам по именам, а не по цифровым IP-адресам) systém jmen domény (uživatelé jej využívají pro přístup ke vzdáleným systémům podle jmen, nikoli podle číselných IP-adres )
DNS root zone DNS корневой зоны DNS kořenová zóna
domain name доменное имя jmeno domény
embedded image вставленное изображение vnořený obrázek
emergent phenomena эмерджентный эффект, т.е. эффект организации, который является результатом возникновения связей между элементами системы еmergentní efekt

employ, use

использовать

použít, využít, zaměstnat

enduser

конечный пользователь

koncový uživatel

entirely through a browser

всецело через веб-браузер

jenom prostředníctvím webu

essential attribute (of Web 2.0)

неотъемлемый атрибут;неотъемлемый признак

neodmyslitelný atribut

exercise control over those data

осуществлять контрольданных

vykonávat správu dat

fosterinnovation

стимулировать нововведения, инновации

stimulovat inovace
FTP (file transfer protocol) протокол передачи, пересылки файлов protokol pro přenos souborů
gain an edge одержать верх; быть на самом верху успеха být na špičce

gathering facts

сбор фактов

shromáždění, sběr dat

generalized analytical ability

cпособность к аналитическому обобщению

schopnost racionálního uvažování
globally unified namespace всемирно унифицированное пространство имен celosvětově unifikovaný proctor jmen
governing body руководящий орган řidicí orgán

governmental entity

правительственная организация vládní organizace

hardware

аппаратные средства; технические средства 

hardware

heading заголовок; záhlaví
heterogeneous гетерогенный, неоднородный heterogenní, různorodý
high-energy physics физика высоких энергий fyzika elementárních částic
HTML (HyperText Markup Language) язык гипертекстовой разметки hypertextový značkovací jazyk
HTTP (HyperText Transfer Protocol) протокол передачи гипертекстовых файлов hypertextový přenosový protocol
hypermedia гиперсреда, гипермедиа hypermedia, tj. hypertext, jehož obsah není pouze text, ale i obrázky, videa nebo zvuky
hyperlink гиперссылка – фрагмент HTML-документа,
указывающий на другой файл в Интернете
hypertextový odkaz, tj. reference na další informace na Internetu
hyperlink гиперссылка, ссылка в гипертекстовой системе hyperlink, hypertextový odkaz
hypertext гипертекст – документ, который содержит видимые ссылки на другой документ в Интернете hypertext, tj. text, který obsahuje propojení na jíné texty

inconsistency

несовместимость, противоречивость

neslučitelnost, rozporuplnost
information overload информационная перегрузка informační přetížení
information sharing распределенное использование информации sdílění informací

intellectual abilities

интеллектуальные способности

intelektuální vlohy
interactive application интерактивная система; интерактивная прикладная программа interaktivní aplikace

interactive facilities

интерактивные устройства

interaktivní příslušenství
Internet access выход / доступ в Интернет přístup na Internet

Internet ProtocolSuite

стек протоколов IP soubor internetových protokolů IP
Internet suite комплект (программ Интернета) Internetový soubor

interoperability

интероперабильность, т.е. способность к взаимодействию различных аппаратных и других средств; возможность взаимодействия сетей

schopnost spolupracovat
IRC (Internet relay chat) интернет-чат protokol sloužící k chatování po internetu

jointed

шарнирный; сочлененный

skloubený
large-scale organization большая или сложная система rozsáhlý systém
linearity линейность, свойство линейности linearita
list список seznam, přehled
mainframe мэйнфрейм – высокопроизводительный компьютер общего назначения со mainframe (server apod.)

metadata

метаданные, данные о данных

metadata

mimicking

имитация

imitace, napodobení

motorized wheels

моторизованные колеса

motorizovaná jednotka

network effect

сетевой эффект

síťový efect, řetězový efekt
NeXT workstation NeXT компьютер, работающий в составе компьютерной сети NeXT pracovní stanice, počítač pracující v síti
node узел (в сетях – точка присоединения к сети) uzel

nonprofit organization

неприбыльная организация

nevýdělečná organizace

operating system oперационная система operační systém

overwhelming majority

преобладающее большинство

převážná většina
paragraph абзац odstavec
peer равноправный пользователь или узел сети být roven

pioneer

быть первооткрывателем

být průkopníkem

plug into the wall

включить штепсель в розетку на стене

zastrčit el. vidlici do zásuvky elektřiny ve zdi

pressurize

создавать давление

produkovat (ná)tlak
prevalent language преобладающий язык převládající jazyk

problem-solving

решение проблем; принятие решений

řešení problému

promote

продвигать  

propagovat, šířit

pulling together

держаться вместе; объединяться (для работы сообща)

držet pospolu

readily enlarged

быстро, без задержки расти (расширяться)

ochotně, pohotově šířit se

reprogrammable brain

перепрограмируемый мозг

přeprogramovatelný mozek

retrieve information

получать информацию

ziskávat informaci
root server сервер (корневой) зоны server (kořenové ) zóny
routing маршрутизация (в сети) nasměrování
RTSP (real-time streaming protocol) протокол поточной передачи protokol pro streamování médií v reálném čase

secure information sharing

надежное совместное или коллективное использование

spolehlivé sdílení informace

sensors

сенсоры

senzory, čidla

sensory system

сенсорная система

senzorový systém
short summary краткое изложение stručný přehled

social-networking sites

сайты социальных сетей

sajty sociálních sítí

software

программное обеспечение

software

software application прикладная программа; прикладная система Softwarova aplikace

software developer

разработчик программного обеспечения

vývojář softwaru
Stanford Linear Accelerator Center (SLAC) Станфордский линейный ускоритель Stanfordský lineární urychlovač (částic) (SLAC)
store запоминать, хранить uložit, uchovat (data v paměti)
streaming media поточные средства (передачи информации) druh médií, která se stahují a zobrazují se zároveň

sturdyrobot

статный робот

statný robot
swap oбмен, перекачка vyměnit co za co

switch on

включать, включить

zapnout, spustit (do chodu el. stroj)
tag (in HTML) тег (HTML -указатель в теле текста для его обработки) označení (v HTML) ve tvaru návěští známých jako tags

thought process

процесс мышления

myšlenkový pochod

ultimately turn us into cyborgs

oбязательно превратимся в киборгов

nakonec se proměníme v cyborgy
URL (uniform resource locator) унифицированный указатель информационного ресурса jednotný identifikátor nějakého zdroje na síti

user-friendly interface

удобный для пользователя (дружескийй) интерфейс

přatelské rozhrání

valve

клапан

ventil

vendor

поставщик

dodavatel

Web browser веб браузер webový prohlížeč
Web Consortium (W3C) Веб-Консорциум Web Konsorcium (W3C)
Web editor веб редактор webový editor
Web pages веб-страница webové stránky
Web server веб-сервер webový server
web traffic веб трафик návštěvnost webových stránek

wikis

вики

wiki

 

 

 

 

 

RussianEnglish – Czech Vocabulary

 

  

Russian

English

Czech
абзац paragraph odstavec
адресация; способ адресации addressing adresování
аппаратные средства

hardware

hardware

блог

blog

blog
большая или сложная система large-scale organization rozsáhlý systém
браузер browser prohlížeč

быстро, без задержки расти (расширяться)

readily enlarged

ochotně, pohotově šířit se
быть первооткрывателем

pioneer

být průkopníkem

веб браузер Web browser webový prohlížeč
веб редактор Web editor webový editor
веб трафик web traffic návštěvnost webových stránek
Веб-Консорциум Web Consortium (W3C) Web Konsorcium (W3C)
веб-сервер Web server webový server
веб-страница Web pages webové stránky

вики

wikis

wiki

включать, включить

switch on

zapnout, spustit (do chodu el. stroj)

включить штепсель в розетку на стене

plug into the wall

za)strčit el. vidlici do zásuvky elektřiny ve zdi
внешний вид и семантика документа appearance and semantics of a document vzhled a sémantika dokumentu

все присоединены кабелем

are all wired to

všechno přípojeno kabelem
всемирно унифицированное пространство имен globally unified namespace celosvětově unifikovaný proctor jmen

всецело через веб-браузер

entirely through a browser

jenom prostředníctvím webu
вставленное изображение embedded image vnořený obrázek
выполнять, выпускать

discharge

vykonat
выход / доступ в Интернет Internet access přístup na Internet
гетерогенный, неоднородный heterogeneous heterogenní, různorodý
гиперсреда, гипермедиа hyermedia hypermedia, tj. hypertext, jehož obsah není pouze text, ale i obrázky, videa nebo zvuky
гиперссылка – фрагмент HTML-документа,
указывающий на другой файл в Интернете
hyperlink hypertextový odkaz, tj. reference na další informace na Internetu
гиперссылка (ссылка в гипертекстовой системе) hyperlink hyperlink – hypertextový odkaz
гипертекст – документ, который содержит видимые ссылки на другой документ в Интернете hypertext hypertext, tj. text, který obsahuje propojení na jíné texty
доменное имя domain name jmeno domény
Европейская лаборатория физики элементарных частиц CERN (European Council for Nuclear Research, derived from the French Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) Evropská organizace pro jaderný výzkum
заголовок; heading záhlaví
запоминать, хранить store uložit, uchovat (data v paměti)

имитация

mimicking

imitace, napodobení
имя домена, т.е. DNS корневой зоны DNS root zone DNS kořenová zóna

интеллектуальные способности

intellectual abilities

intelektuální vlohy
интерактивная система, интерактивная прикладная программа interactive application interaktivní aplikace

интерактивные устройства

interactivefacilities

interaktivní příslušenství
интернет-чат IRC (Internet relay chat) protokol sloužící k chatování po internetu

интероперабильность – способность к взаимодействию различных аппаратных и других средств, возможность взаимодействия сетей

interoperability

schopnost spolupracovat
информационная перегрузка information overload informační přetížení

искусственный интеллект

artificial intelligence

umělá inteligence

использовать

employ, use

použít, využít, zaměstnat

киборг, т.е. человеческое существо, встроенное в робот

cyborg – human integrated with machines

cyborg – lidská bytost integrovaná se strojem

клапан

valve

ventil

коллективный интеллект, ум

collective intelligence

kolektivní inteligence
комплект (программ Интернета) Internet suite Internetový soubor
компьютер NeXT, работающий в составе компьютерной сети NeXT workstation NeXT pracovní stanice-počítač

компьютер управляет всем, что присоединено к цепи

computer controls everything attached to the circuit

počítač řidí všechno, co je v obvodu

конечный пользователь

enduser

koncový uživatel

консенсус, выработанное общими усилиями мнение

consensus

shoda, souhlas
консорциум

consortium

konsorcium
краткое изложение short summary stručný přehled
линейность, свойство линейности linearity linearita

любой, имеющий смысл способ

any meaningful way

jakýkoli smysluplný způsob
маршрутизация (в сети) routing nasměrování

метаданные, данные о данных

metadata

metadata

моторизованные колеса

motorized wheels

motorizovaná jednotka

мэйнфрейм – высокопроизводительный компьютер общего назначения со mainframe mainframe (server apod.)

надежное коллективное использование информации

secure information sharing

spolehlivé sdílení informace

не может обрабатывать любую нформацию

can’t absorb any sort of information

nemůže zpracovávat jakoukoli informaci

неотъемлемый атрибут, неотъемлемый признак

essential attribute (of Web 2.0)

neodmyslitelný atribut

неприбыльная организация

nonprofit organization

nevýdělečná organizace

несовместимость, противоречивость

inconsistency

neslučitelnost, rozporuplnost
нынейших 13 кластеров currently 13 clusters nynější 13 klastrů

объединяя (для работы сообща)

pulling together

držet pospolu
одержать верх gain an edge být na špičce
операционная система operating system operační systém

осуществлять надзор над данными

exercise control over those data

vykonávat správu dat
перекачка, oбмен swap vyměnit co za co
перекрёстная ссылка cross-reference křížový odkaz, tj. odkaz na informaci nacházející se na jiném místě

перепрограмируемый мозг

reprogrammable brain

přeprogramovatelný mozek

питаются (от батареи)

be powered (by a battery)

poháněný (stroj), napájený (od baterie)
пограничный межсетевой протокол маршрутизации border gateway protokol směrovací protokol

получать информацию

retrieve information

ziskávat informaci

поставщик

vendor

dodavatel

поточные средства (передачи информации) streaming media druh médií, která se stahují a zobrazují se zároveň
правительственная организация

governmental entity

vládní organizace

превратимся oбязательно вкиборгов

ultimately turn us into cyborgs

nakonec se proměníme v cyborgy

преобладающее большинство

overwhelming majority

převážná většina
преобладающий язык prevalent language převládající jazyk

приводятся в движение

are set in motion

uvést do pohybu
прикладная программа (система) software application Softwarova aplikace
программное обеспечение

software

software

продвигать  

promote

propagovat, šířit
производный (продукт) derivative derivát
протокол [передачи] пересылки файлов FTP (file transfer protocol) protokol pro přenos souborů
протокол передачи гипертекстовых файлов HTTP (HyperText Transfer Protocol) hypertextový přenosový protocol
протокол поточной передачи RTSP (real-time streaming protocol) protokol pro streamování médií v reálném čase

процесс мышления

thought process

myšlenkový pochod
равноправный пользователь или узел сети peer být roven

разработчик программного обеспечения

software developer

vývojář softwaru

рамки интерактивного поведения клиентов

client-side interactivity frameworks

vzájemné působení, interaktivní chování klientů
распределенное использование информации information sharing sdílění informací

решение проблем; принятие решений

problem-solving

řešení problému
руководящий орган governing body řidicí orgán

сайты социальных сетей

social-networking sites

sajty sociálních sítí

сборфактов

gathering facts

shromáždění, sběr dat

сборочный конвейер

assembly line

montážní/výrobní linka

сенсорная система

sensory system

senzorový systém

сенсоры

sensors

senzory, čidla
сервер (корневой) зоны root server server (kořenové ) zóny

сетевой эффект

network effect

síťový efect, řetězový efekt
сеть ЭВМ computer network počítačová síť

силовой привод; соленоид

actuator

poháněcí zařízení
система имен домена (используется пользователями для доступа к удаленным системам по именам, а не по цифровым IP-адресам) DNS (Domain Name System) systém jmen domény (uživatelé jej využívají pro přístup ke vzdáleným systémům podle jmen, nikoli podle číselných IP-adres )
совместимость

compatibility

kompatibilita

создавать давление

pressurize

produkovat (ná)tlak
сотовый маршрутизатор cellular routers celulární směrovač
список list seznam, přehled

способность к аналитическому обобщению

generalized analytical ability

schopnost racionálního uvažování

способность наблюдать, следить за собственным движением

ability to monitor their own motion

schopnost pozorovat vlastní pohyb

способность рассуждать, дeлать заключения

ability to reason

schopnost střízlivého uvažování, schopnost usuzovat
Станфордский линейный ускоритель Stanford Linear Accelerator Center (SLAC) Stanfordský lineární urychlovač (částic) (SLAC)

статный робот

sturdyrobot

statný robot
стек протоколов IP

Internet ProtocolSuite

soubor internetových protokolů IP

стимулировать нововведения, инновации

fosterinnovation

stimulovat inovace
тег (HTML -указатель в теле текста для его обработки) tag (in HTML) označení (v HTML) ve tvaru návěští známých jako tags

удобный для пользователя (дружественный) интерфейс

user-friendly interface

přatelské rozhrání
узел (в сетях – точка присоединения к сети) node uzel
уменьшающаяся популярность descending popularity klesající obliba
унифицированный указатель информационного ресурса URL (uniform resource locator) jednotný identifikátor nějakého zdroje na síti
физика высоких энергий high-energy physics fyzika elementárních částic

цепь питает электромоторы

circuit powers electrical motors

obvod napajení elektrických motorů

шарнирный; сочлененный

jointed

skloubený
эмерджентный эффект, т.е. эффект организации, который является результатом возникновения между элементами системысвязей emergent phenomena еmergentní efekt
язык гипертекстовой разметки HTML (HyperText Markup Language) hypertextový značkovací jazyk

 

 

 

 

 

Czech – English Russian Vocabulary

 

 

  

Czech

English

Russian
adresování addressing адресация; способ адресации
blog

blog

блог

být na špičce gain an edge одержать верх

být průkopníkem

pioneer

быть первооткрывателем
být roven peer равноправный пользователь или узел сети
celosvětově unifikovaný proctor jmen globally unified namespace всемирно унифицированное пространство имен
celulární směrovač cellular routers сотовый маршрутизатор
cyborg – lidská bytost integrovaná se strojem

cyborg – human integrated with machines

kиборг – человеческое существо, встроенное в робот

derivát derivative производный (продукт)
DNS kořenová zóna DNS root zone DNS корневой зоны

dodavatel

vendor

поставщик

druh médií, která se stahují a zobrazují se zároveň streaming media поточные средства (передачи информации)
držet pospolu

pulling together

объединяя (для работы сообща)

еmergentní efekt emergent phenomena эмерджентный эффект, т.е. эффект организации, который является результатом возникновения между элементами системысвязей
Evropská organizace pro jaderný výzkum CERN (European Council for Nuclear Research, derived from the French Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) Европейская лаборатория физики элементарных частиц
fyzika elementárních částic high-energy physics физика высоких энергий

hardware

hardware

аппаратные средства
heterogenní, různorodý heterogeneous гетерогенный, неоднородный
hyperlink – hypertextový odkaz hyperlink гиперссылка (ссылка в гипертекстовой системе)
hypermedia, tj. hypertext, jehož obsah není pouze text, ale i obrázky, videa nebo zvuky hyermedia гиперсреда, гипермедиа
hypertext, tj. text, který obsahuje propojení na jíné texty hypertext гипертекст – документ, который содержит видимые ссылки на другой документ в Интернете
hypertextový odkaz, tj. reference na další informace na Internetu hyperlink гиперссылка – фрагмент HTML-документа,
указывающий на другой файл в Интернете
hypertextový přenosový protocol HTTP (HyperText Transfer Protocol) протокол передачи гипертекстовых файлов
hypertextový značkovací jazyk HTML (HyperText Markup Language) язык гипертекстовой разметки
imitace, napodobení

mimicking

имитация

informační přetížení information overload информационная перегрузка
intelektuální vlohy

intellectual abilities

интеллектуальные способности

interaktivní aplikace interactive application интерактивная система, интерактивная прикладная программа
interaktivní příslušenství

interactivefacilities

интерактивные устройства

Internetový soubor Internet suite комплект (программ Интернета)
jakýkoli smysluplný způsob

any meaningful way

любой, имеющий смысл способ

jednotný identifikátor nějakého zdroje na síti URL (uniform resource locator) унифицированный указатель информационного ресурса
jenom prostředníctvím webu

entirely through a browser

всецело через веб-браузер

jmeno domény domain name доменное имя
klesající obliba descending popularity уменьшающаяся популярность
kolektivní inteligence

collective intelligence

коллективный интеллект, ум

kompatibilita

compatibility

совместимость
koncový uživatel

enduser

конечный пользователь

konsorcium

consortium

консорциум
křížový odkaz, tj. odkaz na informaci nacházející se na jiném místě cross-reference перекрёстная ссылка
linearita linearity линейность, свойство линейности
mainframe (server apod.) mainframe мэйнфрейм – высокопроизводительный компьютер общего назначения со

metadata

metadata

метаданные, данные о данных

montážní/výrobní linka

assembly line

сборочный конвейер

motorizovaná jednotka

motorized wheels

моторизованные колеса

myšlenkový pochod

thought process

процесс мышления

nakonec se proměníme v cyborgy

ultimately turn us into cyborgs

oбязательно превратимся вкиборгов

nasměrování routing маршрутизация (в сети)
návštěvnost webových stránek web traffic Веб трафик
nemůže zpracovávat jakoukoli informaci

can’t absorb any sort of information

не может обработать любую нформацию

neodmyslitelný atribut

essential attribute (of Web 2.0)

неотъемлемый атрибут, неотъемлемый признак

neslučitelnost, rozporuplnost

inconsistency

несовместимость, противоречивость

nevýdělečná organizace

nonprofit organization

неприбыльная организация

NeXT pracovní stanice-počítač NeXT workstation NeXT компьютер, работающий в составе компьютерной сети
nynější 13 klastrů currently 13 clusters нынейших 13 кластеров
obvod napajení elektrických motorů

circuit powers electrical motors

цепь питает электромоторы

odstavec paragraph абзац
ochotně, pohotově šířit se

readily enlarged

быстро, без задержки расти (расширяться)

operační systém operating system oперационная система
označení (v HTML) ve tvaru návěští známých jako tags tag (in HTML) тег (HTML -указатель в теле текста для его обработки)
počítač řidí všechno, co je v obvodu

computer controls everything attached to the circuit

компьютер управляет всем, что присоединено к цепи

počítačová síť computer network сеть ЭВМ
poháněcí zařízení

actuator

силовой привод; соленоид

poháněný (stroj), napájený (od baterie)

be powered (by a battery)

питаются (от батареи)

použít, využít, zaměstnat

employ, use

использовать

produkovat (ná)tlak

pressurize

создавать давление

prohlížeč browser браузер
propagovat, šířit

promote

продвигать  

protokol pro přenos souborů FTP (file transfer protocol) протокол [передачи] пересылки файлов
protokol pro streamování médií v reálném čase RTSP (real-time streaming protocol) протокол поточной передачи
protokol sloužící k chatování po internetu IRC (Internet relay chat) интернет-чат
přatelské rozhrání

user-friendly interface

удобный для пользователя (дружественный) интерфейс

přeprogramovatelný mozek

reprogrammable brain

перепрограмируемый мозг

převážná většina

overwhelming majority

преобладающее большинство

převládající jazyk prevalent language преобладающий язык
přístup na Internet Internet access выход / доступ в Интернет
rozsáhlý systém large-scale organization большая или сложная система
řešení problému

problem-solving

решение проблем; принятие решений

řidicí orgán governing body руководящий орган
sajty sociálních sítí

social-networking sites

сайты социальных сетей

sdílění informací information sharing распределенное использование информации
senzorový systém

sensory system

сенсорная система

senzory, čidla

sensors

сенсоры

server (kořenové ) zóny root server сервер (корневой) зоны
seznam, přehled list список
shoda, souhlas

consensus

консенсус, выработанное общими усилиями мнение

shromáždění, sběr dat

gathering facts

сборфактов

schopnost pozorovat vlastní pohyb

ability to monitor their own motion

способность наблюдать, следить за собственным движением

schopnost racionálního uvažování

generalized analytical ability

способность к аналитическому обобщению

schopnost spolupracovat

interoperability

интероперабильность – способность к взаимодействию различных аппаратных и других средств, возможность взаимодействия сетей

schopnost střízlivého uvažování, schopnost usuzovat

ability to reason

способность рассуждать, дeлать заключения

síťový efect, řetězový efekt

network effect

сетевой эффект

skloubený

jointed

шарнирный; сочлененный

směrovací protokol border gateway protokol пограничный межсетевой протокол маршрутизации

software

software

программное обеспечение
Softwarova aplikace software application прикладная программа (система)
soubor internetových protokolů IP

Internet ProtocolSuite

стек протоколов IP
spolehlivé sdílení informace

secure information sharing

надежное совместное [коллективное] использование

Stanfordský lineární urychlovač (částic) (SLAC) Stanford Linear Accelerator Center (SLAC) Станфордский линейный ускоритель
statný robot

sturdyrobot

статный робот

stimulovat inovace

fosterinnovation

стимулировать нововведения, инновации

stručný přehled short summary краткое изложение
systém jmen domény (uživatelé jej využívají pro přístup ke vzdáleným systémům podle jmen, nikoli podle číselných IP-adres ) DNS (Domain Name System) система имен домена (используется пользователями для доступа к удаленным системам по именам, а не по цифровым IP-адресам)
uložit, uchovat (data v paměti) store запоминать, хранить
umělá inteligence

artificial intelligence

искусственный интеллект

uvést do pohybu

are set in motion

приводятся в движение

uzel node узел (в сетях – точка присоединения к сети)
ventil

valve

клапан

vládní organizace

governmental entity

правительственная организация
vnořený obrázek embedded image вставленное изображение
všechno přípojeno kabelem

are all wired to

все присоединены кабелем

vykonat

discharge

выполнять, выпускать
vykonávat správu dat

exercise control over those data

осуществлять надзор над данными

vyměnit co za co swap oбмен, перекачка
vývojář softwaru

software developer

разработчик программного обеспечения

vzájemné působení, interaktivní chování klientů

client-side interactivity frameworks

рамки интерактивного поведения клиентов

vzhled a sémantika dokumentu appearance and semantics of a document внешний вид и семантика документа
Web Konsorcium (W3C) Web Consortium (W3C) Веб-Консорциум
webové stránky Web pages веб-страница
webový editor Web editor веб редактор
webový prohlížeč Web browser веб браузер
webový server Web server Веб-сервер
wiki

wikis

вики

za)strčit el. vidlici do zásuvky elektřiny ve zdi

plug into the wall

включить штепсель в розетку на стене

záhlaví heading заголовок;
zapnout, spustit (do chodu el. stroj)

switch on

включать, включить

ziskávat informaci

retrieve information

получать информацию

Power engineering:  English – Russsian – Czech vocabulary

English Russian Czech
 contribution in kind

вклад в натуральной форме

přispění v naturáliích

(electricity) exchange

биржа (электричества) burza (elektřiny), aukce,  trh s elektřinou

billion

миллиард miliarda

coal-fired power plant

ЭС на угле, ЭС работающая на угле uhelná elektrárna
concrete   arch gravity dam 

бетонная арочно-гравитационная.плотина

betonová gravitační hráz

conventional capacity

традиционная производительная мощность (ЭС)   konvenční kapacita (na výrobu elektřiny)

conventional fossil-fueled power plant

традиционная ЭС на ископаемом топливе klasická konvenční elektrárna spalující fosilní palivo

costs

расходы; затраты на náklady na

decommission

вывод из эксплуатации vyřazení z provozu

deuterium

дейтерий, тяжёлый водород deuterium, těžký vodík
diverter

дивертор

přesměrovač

diverter target 

мишень диверторa, диверторная мишень

 

efficiency coefficient (of a turbine) КПД (турбины)

účinnost (turbiny)

electrical power, electric power

электроэнергия (э/э) elektrická energie

electricity

электричество elektřina

electricity supply

электроснабжение, энергоснабжение dodávka elektřiny

fission

расщепление ядра štěpení

fission power

энергия расщепления ядра

energie štěpení

fixed feed-in tariff

зелёный тариф (тариф на подключение  возобновляемой э/э) garantovaný výhodný výkupní tarif

fusion

ядерный синтез (termo)nukleární syntéza

generating power unit

энергоблок

 

generator hall

машинный зал

strojovna (v elektrárně)

head

напор

spád

hydro power plant (HPP)

гидроэлектроста́нция (ГЭС)

vodní elektrárna

hydrogen

водород

vodík
hydrogenerator, generator гидрогенератор

generátor

hydro power turbine and generator unit гидроагрегат

soustrojí turbina-generátor

chain reaction

цепная реакция řetězová reakce

in kind

в натуральной форме

v naturáliích

installed capacity

установленная мощность   instalovaný výkon

isotope

изотоп

izotop

lithium

литий

lithium

long-span support переходная опора

 

low yield days

дни с низкой (мин.) выработкой dni s minimální výrobou (elektřiny)

magnetic field

магнитное поле

magnetické pole

meltdown

разрушение из-за расплавления roztavení přehřátého jádra

nuclear fission

деление атомного ядра štěpení atomů

nuclear fuel

ядерное топливо jaderné palivo

nuclear fuel rod

топливный стержень, стержень ядерного топлива   jaderný palivový článek, prut jaderného paliva

nuclear power plant (NPP)

атомная электростанция (АЭС) jaderná elektrárna

nuclear power station

атомная электростанция (АЭС)

jaderná elektrárna

nuclear reactor

ядерный реактор, ядерный котел

atomový reaktor

nukleus (nuclei)

ядро

jádro, nukleus

open transformer substation, open switchyard

открытое распределительное устройство (ОРУ)

venkovní rozvodna

output, production

выработка (э/э) výroba (elektřiny)

photovoltaics

фотоэлектрическая энергетика,  фотоэлектричество  солнечные батареи fotovoltaické elektrárny, solární elektrárny, sluneční elektrárny

plasma

плазма

plazma

power plant, power station

электростанция (ЭС) elektrárna

profit yield days

дни с высокой (макс.) выработкой dni s maximální výrobou (elektřiny)rese
reservoir  

водохранилище

přehradní nádrž   

spillway

водосброс

 

sustainability

устойчивое развитие udržitelnost

thermonuclear

термоядерный termonukleární
tokomak

токамак 

tokomak

total weight of a turbine

общая масса оборудования гидротурбины

celková váha vodní turbiny

total output

общий объём (выработки э/э) celková výroba
trafo station трансформаторная подстанция

transformační stanice

uranium

уран

uran

uranium rod

урановый стержень

uranové tyče

voltage

напряжение

napětí

   

 

Related Articles

Human Vocabulary

Human Vocabulary (Photo credit: Artotem)

Advertisements

19 Responses to “TrainTE Vocabulary”

 1. muroma Says:

  Буквально в первый раз посещаю местный блог, но ваша метода изложения материала думаю сделают меня постоянным читателем.

 2. gvitkova Says:

  А Вы интересуетесь английским языком? Русский язык у Вас просто замечательный. Чтение заметок на Вашем сайте доставило мне огромнейшее удовольствие. Больших успехов в Вашем полезном деле!
  Г. Виткова

 3. AlovirDiv Says:

  блог – это всего лишь часть жизни, и когда нет времени писать в блог – значит все время уходит на другие, не менее приятные дела


 4. This is a message to the website owner. Please check out my friends website, he is offering a very good service that you may be intrested in. Does your website not get hardly any visitors or not rank for keywords with Google? Well he can help! He can provide you with tens of thousands of backlinks to your site! This will help your rankings in the search engines and make your website more visible to your target audience. Take a quick look as I am sure you will be interested. http://www.backlinkhorsepower.com


 5. Hello Web Admin, I noticed that your On-Page SEO is not that great, for one you do not use all three H tags in your post, also I notice that you are not using bold or italics properly in your SEO optimization. On-Page SEO means more now than ever since the new Google update: Panda. No longer are backlinks and simply pinging or sending out a RSS feed the key to getting Google PageRank or Alexa Rankings, You now NEED On-Page SEO. So what is good On-Page SEO?First your keyword must appear in the title.Then it must appear in the URL.You have to optimize your keyword and make sure that it has a nice keyword density of 3-5% in your article with relevant LSI (Latent Semantic Indexing). Then you should spread all H1,H2,H3 tags in your article.Your Keyword should appear in your first paragraph and in the last sentence of the page. You should have relevant usage of Bold and italics of your keyword.There should be one internal link to a page on your blog and you should have one image with an alt tag that has your keyword….wait there’s even more Now what if i told you there was a simple WordPress plugin that does all the On-Page SEO, and automatically for you? That’s right AUTOMATICALLY, just watch this 4minute video for more information at. WordPress Seo Plugin


 6. I agree with your TrainTE Vocabulary Train Technical English, excellent post.


 7. Heya, I want to ask you some thing. Is this a wordpress blog page? My business is considering changing my site from Blogger to wordpress, you think this can be doable? Additionally did you design this specific template by yourself some how? Thank you for the assistance!

  1. gvitkova Says:

   Yes, this is a word press blog. I am very satisfied with this plantform. I have designed the blog mysekf with the helo wordpress tools. I wish you all success.
   Galina Vitkova

 8. electronic Says:

  Thanks much! Subscribed via rss.

 9. Android Apps Says:

  Fantastic goods from you, man. TrainTE Vocabulary Train Technical English I’ve understand your stuff previous to and you are just too magnificent. I really like what you’ve acquired here, really like what you’re saying and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still take care of to keep it smart. I can’t wait to read much more from you. This is really a terrific TrainTE Vocabulary Train Technical English informations.


 10. Whats up very cool blog!! Guy .. Excellent .. Superb .. I’ll bookmark your web site and take the feeds additionally?I am satisfied to find numerous useful info here within the put up, we’d like work out extra techniques on this regard, thanks for sharing. . . . . .


 11. Hi there, I discovered your blog via Google at the same time as looking for a similar matter, your web site got here up, it appears to be like great. I have bookmarked to favourites|added to my bookmarks.


 12. It’s actually a nice and helpful piece of info. I’m happy that you just shared this useful information with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.


 13. hey there and thanks on your information ? I have definitely picked up something new from right here. I did then again expertise several technical issues the usage of this website, since I skilled to reload the site many occasions prior to I could get it to load properly. I were brooding about in case your hosting is OK? Now not that I’m complaining, but slow loading circumstances occasions will sometimes have an effect on your placement in google and can damage your high-quality score if advertising and marketing with Adwords. Well I am adding this RSS to my email and could glance out for much more of your respective intriguing content. Make sure you update this once more very soon..


 14. Fantastic goods from you, man. TrainTE Vocabulary Train Technical English I’ve understand your stuff previous to and you’re just too fantastic. I actually like what you have acquired here, certainly like what you are stating and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still care for to keep it smart. I can not wait to read much more from you. This is really a terrific TrainTE Vocabulary Train Technical English informations.


 15. Hi, i think that i saw you visited my web site so i came to “return the favor”.I’m attempting to find things to improve my site!I suppose its ok to use a few of your ideas!!


 16. Good blog! I really love how it is easy on my eyes and the data are well written. I’m wondering how I could be notified whenever a new post has been made. I’ve subscribed to your RSS which must do the trick! Have a great day!

Thank you for your interest

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s